NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu „Zastosowanie cech osób znanych w formach komunikacji perswazyjnej", realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.
Na seminarium prezentacji  dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Ewelina Zych, Kinga Wach, Kinga Kubik, Aleksandra Karpiszuk

 

  1. prof. dr hab. Adam Grzegorczyk – Zastosowanie cech osób znanych w formach komunikacji perswazyjnej 
  2. Ewelina Zych - Formy wykorzystania osób znanych jako bohaterów reklam

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr J. Grobicki, dr A. Winiewska,  dr A. Kozowska
 

<< powrót do listy