NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań w ramach projektu „Zastosowanie cech osób znanych w formach komunikacji perswazyjnej", realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.
Na seminarium prezentacji  dokonali: Kinga Wach, Kinga Kubik, Aleksandra Karpiszuk

Porządek seminarium:

  1. Kinga Wach - Wykorzystanie osób znanych w formach lokowania produktów
  2. Kinga Kubik - Formy wykorzystania osób znanych poprzez sponsoring
  3. Aleksandra Karpiszuk - Strategie rozwoju kariery osób znanych
  4. Paulina Czapińska - Strategie wizerunku osób znanych

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr A. Kozłowska,
 

<< powrót do listy