NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu „Zastosowanie cech osób znanych w formach komunikacji perswazyjnej", realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.
Na seminarium prezentacji  dokonali: Kinga Wach, Kinga Kubik, Aleksandra Karpiszuk

Porzdek seminarium:

  1. Kinga Wach - Wykorzystanie osób znanych w formach lokowania produktów
  2. Kinga Kubik - Formy wykorzystania osób znanych poprzez sponsoring
  3. Aleksandra Karpiszuk - Strategie rozwoju kariery osób znanych
  4. Paulina Czapiska - Strategie wizerunku osób znanych

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr A. Kozowska,
 

<< powrót do listy