NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań w ramach projektu REK 5/2012 „Reklama detaliczna sieci handlowych”, realizowanego pod kierownictwem mgr Agnieszki  Kochaniec.

Na seminarium prezentacji dokonali: Agnieszka  Kochaniec, Małgorzata Lewandowska, Witold Adamiec, Anna Mikołajewska
 

  1. Reklama detaliczna sieci handlowych – mgr Agnieszka  Kochaniec
  2. Telewizyjna reklama detaliczna sieci handlowych – Małgorzata Lewandowska
  3. Prasowa reklama detaliczna sieci handlowych – Witold Adamiec
  4. Bohater w reklamie detalicznej sieci handlowych – Anna Mikołajewska
  5. Podsumowanie – mgr Agnieszka  Kochaniec

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr hab. A. Grzegorczyk, dr A. Kozłowska
 

<< powrót do listy