NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań w ramach projektu REK 6/2012 Strategie Promocji miasta Warszawy, realizowanego pod kierownictwem dr Sylwii Dudek-Mańkowskiej.
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Sylwia Dudek-Mańkowska, Krzysztof Bebelski, Agnieszka Wiśniewska, Marta Kowalcz, Dariusz Zwadowski, Joanna Szurgot, Aleksandra Brzezińska

Porządek seminarium

  1. Strategie Promocji miasta Warszawy – dr Sylwia Dudek-Mańkowska
  2. Działania promocyjne Warszawy adresowane do mieszkańców miasta – Krzysztof Bebelski
  3. Działania promocyjne Warszawy adresowane do potencjalnych mieszkańców miasta – Agnieszka Wiśniewska
  4. Działania promocyjne Warszawy adresowane do przedsiębiorców – Marta Kowalcz
  5. Działania promocyjne Warszawy adresowane do potencjalnych przedsiębiorców – Dariusz Zwadowski
  6. Działania promocyjne Warszawy adresowane do turystów – Joanna Szurgot
  7. Działania promocyjne Warszawy adresowane do potencjalnych turystów – Aleksandra Brzezińska
  8. Podsumowanie – dr Sylwia Dudek-Mańkowska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, dr hab. A. Grzegorczyk, D. Popiel
 

<< powrót do listy