NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań w ramach projektu REK 5/2012 „Reklama detaliczna sieci handlowych”, realizowanego pod kierownictwem mgr Agnieszki  Kochaniec.

Na seminarium prezentacji dokonali: Agnieszka  Kochaniec, Monika Iciachowska
Porządek seminarium:

  1. Reklama detaliczna sieci handlowych – mgr Agnieszka  Kochaniec
  2. Outdoorowa reklama detaliczna sieci handlowych – Monika Iciachowska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr hab. J Polakowska-Kujawa
 

<< powrót do listy