NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu REK 5/2012 „Reklama detaliczna sieci handlowych”, realizowanego pod kierownictwem mgr Agnieszki  Kochaniec.

Na seminarium prezentacji dokonali: Agnieszka  Kochaniec, Monika Iciachowska
Porzdek seminarium:

  1. Reklama detaliczna sieci handlowych – mgr Agnieszka  Kochaniec
  2. Outdoorowa reklama detaliczna sieci handlowych – Monika Iciachowska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr hab. J Polakowska-Kujawa
 

<< powrót do listy