NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu „Jzyk reklamy spoecznej”,  ralizowanego pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr A. Kochaniec, dr A. Kozowska, dr J. Grobicki
 

<< powrót do listy