NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań w ramach projektu " Techniki perswazji w reklamie społecznej " realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy
Na seminarium prezentacji dokonali: Przybylski Marcin, Kacprzak Marta, Sobiesiak Aneta, Jędrych Izabella, Gąsior Paulina

Porządek seminarium

  1. Techniki perswazji w reklamach społecznych dotyczących alkoholizmu, narkomanii, pedofilii - Przybylski Marcin
  2. Techniki perswazji w polskiej reklamie społecznej zorientowanej na rozwój świadomości i edukacji ekologicznej - Kacprzak Marta
  3. Edukacja obywatelska w reklamie społecznej nadawcy - cele i techniki perswazji - Przybyłowski Bartosz
  4. Techniki perswazji w reklamach społecznych zorientowanych na potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, wypoczynku i wychowania - Sobiesiak Aneta
  5. Rola perswazji w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań społecznych zorientowanych na zdrowie i bezpieczeństwo na przykładzie reklamy społecznej - Jędrych Izabella
  6. Techniki perswazji w reklamie społecznej, zorientowanej na edukację konsumencką oraz wolontariat, na przykładzie reklamy prasowej i zewnętrznej w latach 2007-2012- Gąsior Paulina


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr A. Kozłowska, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, mgr A. Kochaniec, dr K. Kubiak
 

<< powrót do listy