NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Identyfikacja kryteriów klasyfikacji i systematyka technik perswazji w reklamie telewizyjnej", realizowanego przez mgr Olgę Kosieradzką pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka

Porządek seminarium

  1. Identyfikacja kryteriów klasyfikacji i systematyka technik perswazji w reklamie telewizyjnej – mgr Olga Kosieradzka
  2. Dyskusja

W dyskusji udział wzięli: mgr Olga Kosieradzka, dr A. Kozłowska, dr K. Kubiak, prof. dr hab. A. Grzegorczyk, mgr A. Kochaniec, dr A. Wiśniewska
 

<< powrót do listy