NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Identyfikacja kryteriów klasyfikacji i systematyka technik perswazji w reklamie telewizyjnej", realizowanego przez mgr Olg Kosieradzk pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka

Porzdek seminarium

  1. Identyfikacja kryteriów klasyfikacji i systematyka technik perswazji w reklamie telewizyjnej – mgr Olga Kosieradzka
  2. Dyskusja

W dyskusji udzia wzili: mgr Olga Kosieradzka, dr A. Kozowska, dr K. Kubiak, prof. dr hab. A. Grzegorczyk, mgr A. Kochaniec, dr A. Winiewska
 

<< powrót do listy