NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Instytut Public Relations zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań w ramach projektu "Narzędzia kreowania lojalności konsumenckiej" realizowanego pod kierownictwem dr Agnieszki Wiśniewskiej
Na seminarium prezentacji dokonali: dr A. Wiśniewska, T. Adamczyk, Ł. Żeleźnik, A. Kwiatkowska, A. Więch, D. Pawlikowska, D. Ciechowicz

Porządek seminarium

  1. Istota kreowania lojalności konsumenckiej – dr Agnieszka Wiśniewska
  2. Marka jako fundament lojalności konsumentów – Tomasz Adamczyk
  3. Rola reklamy w kreowaniu lojalności konsumenckiej – Łukasz Żeleźnik
  4. Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej – Aleksandra Więch
  5. Znaczenie  prospołecznej orientacji marketingowej w biznesie dla budowania lojalności wobec marki – Dariusz Ciechowicz
  6. Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów – Dorota Pawlikowska
  7. Utrzymanie lojalności konsumenckiej w sytuacjach kryzysowych – Aleksandra Kwiatkowska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr A. Kozłowska, dr K. Kubiak, prof. dr hab. A. Grzegorczyk, mgr A. Kochaniec
 

<< powrót do listy