NaukaSeminaria

Instytut Reklamy i Instytut Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu "Narzdzia kreowania lojalnoci konsumenckiej" realizowanego pod kierownictwem dr Agnieszki Winiewskiej
Na seminarium prezentacji dokonali: dr A. Winiewska, T. Adamczyk, . elenik, A. Kwiatkowska, A. Wich, D. Pawlikowska, D. Ciechowicz

Porzdek seminarium

  1. Istota kreowania lojalnoci konsumenckiej – dr Agnieszka Winiewska
  2. Marka jako fundament lojalnoci konsumentów – Tomasz Adamczyk
  3. Rola reklamy w kreowaniu lojalnoci konsumenckiej – ukasz elenik
  4. Rola public relations w kreowaniu lojalnoci konsumenckiej – Aleksandra Wich
  5. Znaczenie  prospoecznej orientacji marketingowej w biznesie dla budowania lojalnoci wobec marki – Dariusz Ciechowicz
  6. Programy lojalnociowe jako narzdzie wpywu na postawy i zachowania konsumentów – Dorota Pawlikowska
  7. Utrzymanie lojalnoci konsumenckiej w sytuacjach kryzysowych – Aleksandra Kwiatkowska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr A. Kozowska, dr K. Kubiak, prof. dr hab. A. Grzegorczyk, mgr A. Kochaniec
 

<< powrót do listy