NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań w ramach projektu REK 3/2012 Motywy kulturowe w reklamie, realizowanego pod kierownictwem dr Anna Kozłowskiej
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozłowska, Monika Klatka, Anna Jarosińska, Marta Baranowska, Magdalena Duda
 

Porządek seminarium

  1. Motywy kulturowe w reklamie – dr Anna Kozłowska
  2. Wykorzystanie motywów kulturowych do demonstracji produktu w reklamie telewizyjnej – Monika Klatka
  3. Budowanie zaangażowania konsumenta poprzez wykorzystanie motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej – Anna Jarosińska
  4. Komunikowanie tożsamości marki z wykorzystaniem motywu kulturowego – Marta Baranowska
  5. Cele motywów kulturowych względem przekazu reklamowego – Magdalena Duda
  6. Podsumowanie – dr Anna Kozłowska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, mgr O. Kosieradzka, A. Grzegorczyk
 

<< powrót do listy