NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada w ramach projektu REK 3/2012 Motywy kulturowe w reklamie, realizowanego pod kierownictwem dr Anna Kozowskiej
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozowska, Monika Klatka, Anna Jarosiska, Marta Baranowska, Magdalena Duda
 

Porzdek seminarium

  1. Motywy kulturowe w reklamie – dr Anna Kozowska
  2. Wykorzystanie motywów kulturowych do demonstracji produktu w reklamie telewizyjnej – Monika Klatka
  3. Budowanie zaangaowania konsumenta poprzez wykorzystanie motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej – Anna Jarosiska
  4. Komunikowanie tosamoci marki z wykorzystaniem motywu kulturowego – Marta Baranowska
  5. Cele motywów kulturowych wzgldem przekazu reklamowego – Magdalena Duda
  6. Podsumowanie – dr Anna Kozowska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, mgr O. Kosieradzka, A. Grzegorczyk
 

<< powrót do listy