NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 5/2012 „Reklama detaliczna sieci handlowych”, realizowanego pod kierownictwem mgr Agnieszki  Kochaniec.

Na seminarium prezentacji dokonali:

  1. Reklama detaliczna sieci handlowych – mgr Agnieszka  Kochaniec
  2. Outdoorowa reklama detaliczna sieci handlowych – Monika Iciachowska
     
<< powrót do listy