NaukaSeminaria

Instytut Public Relatins zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji referatu nt konwergencji mediów w obliczu rozwoju nowych technologii. Prezentacji dokonał  dr Janusz Grobicki
 

<< powrót do listy