NaukaSeminaria

Instytut Public Relatins zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji referatu nt konwergencji mediów w obliczu rozwoju nowych technologii. Prezentacji dokona  dr Janusz Grobicki
 

<< powrót do listy