NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 5/2012 „Reklama detaliczna sieci handlowych”, realizowanego pod kierownictwem mgr Agnieszki  Kochaniec.

Na seminarium prezentacji dokonali: Agnieszka  Kochaniec, Magorzata Lewandowska, Witold Adamiec, Anna Mikoajewska

Porzdek seminarium:

  1. Reklama detaliczna sieci handlowych – mgr Agnieszka  Kochaniec
  2. Telewizyjna reklama detaliczna sieci handlowych – Magorzata Lewandowska
  3. Prasowa reklama detaliczna sieci handlowych – Witold Adamiec
  4. Bohater w reklamie detalicznej sieci handlowych – Anna Mikoajewska
  5. Podsumowanie – mgr Agnieszka  Kochaniec


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, dr. A. Kochaniec
 

<< powrót do listy