NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 6/2012 Strategie Promocji miasta Warszawy (), realizowanego pod kierownictwem dr Sylwii Dudek-Makowskiej.
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Sylwia Dudek-Makowska, Krzysztof Bebelski, Agnieszka Winiewska, Marta Kowalcz, Dariusz Zwadowski, Joanna Szurgot, Aleksandra Brzeziska
 

Porzdek seminarium
 

  1. Strategie Promocji miasta Warszawy – dr Sylwia Dudek-Makowska
  2. Dziaania promocyjne Warszawy adresowane do mieszkaców miasta – Krzysztof Bebelski
  3. Dziaania promocyjne Warszawy adresowane do potencjalnych mieszkaców miasta – Agnieszka Winiewska
  4. Dziaania promocyjne Warszawy adresowane do przedsibiorców – Marta Kowalcz
  5. Dziaania promocyjne Warszawy adresowane do potencjalnych przedsibiorców – Dariusz Zwadowski
  6. Dziaania promocyjne Warszawy adresowane do turystów – Joanna Szurgot
  7. Dziaania promocyjne Warszawy adresowane do potencjalnych turystów – Aleksandra Brzeziska
  8. Podsumowanie – dr Sylwia Dudek-Makowska
     

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, dr hab. A. Grzegorczyk, D. Popiel
 

<< powrót do listy