NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 3/2012 Motywy kulturowe w reklamie, realizowanego pod kierownictwem dr Anna Kozłowskiej
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozłowska, Monika Klatka, Anna Jarosińska, Marta Baranowska, Magdalena Duda

Porządek seminarium

  1. Motywy kulturowe w reklamie – dr Anna Kozłowska
  2. Wykorzystanie motywów kulturowych do demonstracji produktu
  3. w reklamie telewizyjnej – Monika Klatka
  4. Budowanie zaangażowania konsumenta poprzez wykorzystanie motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej – Anna Jarosińska
  5. Komunikowanie tożsamości marki z wykorzystaniem motywu kulturowego – Marta Baranowska
  6. Cele motywów kulturowych względem przekazu reklamowego – Magdalena Duda
  7. Podsumowanie –dr Anna Kozłowska


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec
 

<< powrót do listy