NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 3/2012 Motywy kulturowe w reklamie, realizowanego pod kierownictwem dr Anna Kozowskiej
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Anna Kozowska, Monika Klatka, Anna Jarosiska, Marta Baranowska, Magdalena Duda

Porzdek seminarium

  1. Motywy kulturowe w reklamie – dr Anna Kozowska
  2. Wykorzystanie motywów kulturowych do demonstracji produktu
  3. w reklamie telewizyjnej – Monika Klatka
  4. Budowanie zaangaowania konsumenta poprzez wykorzystanie motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej – Anna Jarosiska
  5. Komunikowanie tosamoci marki z wykorzystaniem motywu kulturowego – Marta Baranowska
  6. Cele motywów kulturowych wzgldem przekazu reklamowego – Magdalena Duda
  7. Podsumowanie –dr Anna Kozowska


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr K. Kubiak, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec
 

<< powrót do listy