NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 4/2012 „Reklama wizualna” realizowanego pod kierownictwem mgr Antoniego Frontczaka
Na seminarium prezentacji dokonali: Mgr Antonii Frontczak, Pani Paulina Czarnota-Bojarska, Pani Joanna Tatarska, Pan Michał Kloch

Porządek seminarium

  1. Komunikacja wizualna w reklamie prasowej – mgr Antoni Frontczak
  2. Kompozycja w reklamie prasowej – Paulina Czarnota-Bojarska
  3. Kolor  w reklamie prasowej – Joanna Tatarska
  4. Typografia w reklamie prasowej – Michał Kloch


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec

 

<< powrót do listy