NaukaSeminaria

Instytut PR zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Efekty kształcenia a oczekiwania rynku pracy w branży public relations - empiryczna weryfikacja” zrealizowanego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Kubiaka
Na seminarium prezentacji dokonali: dr Krzysztof Kubiak, Agata Nowacka, Sylwia Wilk, Joanna Czarnecka

Porządek seminarium

 

  1. Efekty kształcenia a oczekiwania rynku pracy w branży public relations – dr Krzysztof Kubiak
  2. Przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy
  3. w branży public relations – Agata Nowacka
  4. Identyfikacja umiejętności zawodowych oczekiwanych przez pracodawców w branży public relations – Sylwia Wilk
  5. Projektowanie profilu kompetencji pracowników dla agencji public relations – Joanna Czarnecka
  6. Podsumowanie – dr Krzysztof Kubiak


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, mgr M. Frontczak
 

<< powrót do listy