NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Jzyk reklamy spoecznej”,  realizowanego pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej
 

<< powrót do listy