NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Rola sponsoringu w strategii marketingowej sponsorów", realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.
Na seminarium prezentacji  dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Aleksandra Ożarek, Agnieszka Żwirko-Niwińska, Anna Mężyńska, Piotr Pomianowski, Agnieszka Banach

Porządek seminarium:

  1. prof. dr hab. Adam Grzegorczyk - Rola sponsoringu w strategii marketingowej sponsorów (założenia badania)
  2. Aleksandra Ożarek - Rola sponsoringu w strategii produktu
  3. Agnieszka Żwirko-Niwińska - Rola sponsoringu w strategii ceny
  4. Anna Mężyńska - Rola sponsoringu w strategii dystrybucji
  5. Piotr Pomianowski - Rola sponsoringu w strategii opakowań
  6. Agnieszka Banach - Umiejscowienie sponsoringu w strategii marketingu mix sponsorów


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, dr A. Kozłowska, prof. dr hab.J. Polakowska-Kujawa
 

<< powrót do listy