NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Rola sponsoringu w strategii marketingowej sponsorów", realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.
Na seminarium prezentacji  dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Aleksandra Oarek, Agnieszka wirko-Niwiska, Anna Myska, Piotr Pomianowski, Agnieszka Banach

Porzdek seminarium:

  1. prof. dr hab. Adam Grzegorczyk - Rola sponsoringu w strategii marketingowej sponsorów (zaoenia badania)
  2. Aleksandra Oarek - Rola sponsoringu w strategii produktu
  3. Agnieszka wirko-Niwiska - Rola sponsoringu w strategii ceny
  4. Anna Myska - Rola sponsoringu w strategii dystrybucji
  5. Piotr Pomianowski - Rola sponsoringu w strategii opakowa
  6. Agnieszka Banach - Umiejscowienie sponsoringu w strategii marketingu mix sponsorów


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, dr A. Kozowska, prof. dr hab.J. Polakowska-Kujawa
 

<< powrót do listy