NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Zastosowanie cech osób znanych w formach komunikacji perswazyjnej", realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.
Na seminarium prezentacji  dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Ewelina Zych, Kinga Wach, Kinga Kubik, Aleksandra Karpiszuk

Porzdek seminarium:

  1. prof. dr hab. Adam Grzegorczyk – Zastosowanie cech osób znanych w formach komunikacji perswazyjnej (zaoenia badania), Paulina Czapiska
  2. Ewelina Zych - Formy wykorzystania osób znanych jako bohaterów reklam
  3. Kinga Wach - Wykorzystanie osób znanych w formach lokowania produktów
  4. Kinga Kubik - Formy wykorzystania osób znanych poprzez sponsoring
  5. Aleksandra Karpiszuk - Strategie rozwoju kariery osób znanych
  6. Paulina Czapiska - Strategie wizerunku osób znanych


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, dr A. Kozowska, prof. dr hab. J.Polakowska-Kujawa
 

<< powrót do listy