NaukaSeminaria

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Spoeczna Odpowiedzialno Biznesu wobec osób niepenosprawnych”, realizowanego przez mgr Dagmar Lustyk pod kierownictwem dr hab. Adama Grzegorczyka
Na seminarium prezentacji dokonali: Dagmara Lustyk i Adam Grzegorczyk

Porzdek seminarium

  1. Wprowadzenie – Adam Grzegorczyk i Dagmara Lustyk
  2. Metodyka badawcza dla projektu Spoeczna odpowiedzialno biznesu wobec osób niepenosprawnych– Dagmara Lustyk
  3. Podsumowanie – Adam Grzegorczyk i Dagmara Lustyk


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, dr A. Kozowska, prof. dr hab. W. Harasim, prof. dr hab.J. Polakowska-Kujawa
 

<< powrót do listy