NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wobec osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez mgr Dagmarę Lustyk pod kierownictwem dr hab. Adama Grzegorczyka
Na seminarium prezentacji dokonali: Dagmara Lustyk i Adam Grzegorczyk

Porządek seminarium

  1. Wprowadzenie – Adam Grzegorczyk i Dagmara Lustyk
  2. Metodyka badawcza dla projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec osób niepełnosprawnych– Dagmara Lustyk
  3. Podsumowanie – Adam Grzegorczyk i Dagmara Lustyk


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, dr. A. Kochaniec, dr A. Kozłowska, prof. dr hab. W. Harasim, prof. dr hab.J. Polakowska-Kujawa
 

<< powrót do listy