NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu "Marketing sponsorski", zrealizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.
Na seminarium swoich prezentacji dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Wioleta Kawala, Diana apiska, Izabela Przybysz, Agnieszka Sutkowska, Witold Szamborski, Karol Rutkowski

Porzdek seminarium
prof. dr hab. Adam Grzegorczyk - "Marketing sponsorski"
Wioleta Kawala – „Wydarzenia promocyjne jako narzdzie wspierajce sponsoring”
Diana apiska – „Sprzeda osobista jako narzdzie wspierajce sponsoring”
Izabela Przybysz – „Reklama jako narzdzie wspierajce sponsoring”
Agnieszka Sutkowska - „Promocja sprzeday jako narzdzie wspierajce sponsoring”
Witold Szamborski – „Public relations jako narzdzie wspierajce sponsoring”
Karol Rutkowski – „Marketing bezporedni jako narzdzie wspierajce sponsoring”
prof. dr hab. Adam Grzegorczyk - podsumowanie

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: dr K. Kubiak, mgr A. Kochaniec, dr A. Kozowska, prof. dr hab. Jolanta Polakowska Kujawa
 

<< powrót do listy