NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu „Znaczenie sponsoringu w promocji najwikszych polskich przedsibiorstw z listy rankingowej polityki w roku 2010” zrealizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej Kujawy
Na seminarium prezentacji dokonali: prof. dr hab. Jolanta Polakowska Kujawa, Barbara Kupis, Agata Liszka, Katarzyna Zieliska, Jacek Kiljaczyk

Porzdek seminarium:

  1. prof. dr hab. Jolanta Polakowska Kujawa - Znaczenie sponsoringu w promocji najwikszych polskich przedsibiorstw
  2. Barbara Kupis - Znaczenie sponsoringu w promocji najwikszych polskich przedsibiorstw w brany motoryzacyjnej, transporcie i logistyce oraz brany usugowej
  3. Agata Liszka - Znaczenie sponsoringu w promocji najwikszych polskich przedsibiorstw w brany farmaceutycznej i kosmetycznej, odzieowej i obuwniczej oraz  spoywczej
  4. Katarzyna Zieliska - Znaczenie sponsoringu w promocji najwikszych polskich przedsibiorstw w brany budowniczej, energetycznej i ciepowniczej, chemicznej
  5. Jacek Kiljaczyk - Znaczenie sponsoringu w promocji najwikszych polskich przedsibiorstw w brany handlowej, elektrotechnicznej, maszynowej, telekomunikacyjnej i IT

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr A. Winiewska, mgr A. Kochaniec, dr A. Kozowska
 

<< powrót do listy