NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu „Znaczenie sponsoringu w promocji największych polskich przedsiębiorstw z listy rankingowej polityki w roku 2010” zrealizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej Kujawy
Na seminarium prezentacji dokonali: prof. dr hab. Jolanta Polakowska Kujawa, Barbara Kupis, Agata Liszka, Katarzyna Zielińska, Jacek Kiljańczyk

Porządek seminarium:

  1. prof. dr hab. Jolanta Polakowska Kujawa - Znaczenie sponsoringu w promocji największych polskich przedsiębiorstw
  2. Barbara Kupis - Znaczenie sponsoringu w promocji największych polskich przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej, transporcie i logistyce oraz branży usługowej
  3. Agata Liszka - Znaczenie sponsoringu w promocji największych polskich przedsiębiorstw w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, odzieżowej i obuwniczej oraz  spożywczej
  4. Katarzyna Zielińska - Znaczenie sponsoringu w promocji największych polskich przedsiębiorstw w branży budowniczej, energetycznej i ciepłowniczej, chemicznej
  5. Jacek Kiljańczyk - Znaczenie sponsoringu w promocji największych polskich przedsiębiorstw w branży handlowej, elektrotechnicznej, maszynowej, telekomunikacyjnej i IT

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, mgr A. Kochaniec, dr A. Kozłowska
 

<< powrót do listy