NaukaSeminaria

Instytut Reklamy  zorganizował seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań  w ramach projektu „Reklama zewnętrzna" prowadzonych pod kierunkiem dr Krzysztofa Kubiaka

 

Na seminarium prezentacji dokonali: dr Krzysztof Kubiak, Michał German, Maciej Radziejewski, Agnieszka Witerscheim, Agata Zwierzyńska

 

Porządek seminarium

1.      dr Krzysztof Kubiak - Reklama zewnętrzna

2.      Michał German - Pomiar i wskaźniki skuteczności nośników reklamy zewnętrznej

3.      Maciej Radziejewski - Produkcja reklamy zewnętrznej

4.      Agnieszka Witerscheim - Kreacja reklamy zewnętrznej

5.      Agata Zwierzyńska - Planowanie reklamy zewnętrznej

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr A. Wiśniewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, mgr A. Kochaniec

 

 

<< powrót do listy