NaukaSeminaria

Instytut Reklamy  zorganizowa seminarium naukowe powicone prezentacji wyników bada  w ramach projektu „Reklama zewntrzna" prowadzonych pod kierunkiem dr Krzysztofa Kubiaka

 

Na seminarium prezentacji dokonali: dr Krzysztof Kubiak, Micha German, Maciej Radziejewski, Agnieszka Witerscheim, Agata Zwierzyska

 

Porzdek seminarium

1.      dr Krzysztof Kubiak - Reklama zewntrzna

2.      Micha German - Pomiar i wskaniki skutecznoci noników reklamy zewntrznej

3.      Maciej Radziejewski - Produkcja reklamy zewntrznej

4.      Agnieszka Witerscheim - Kreacja reklamy zewntrznej

5.      Agata Zwierzyska - Planowanie reklamy zewntrznej

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. A. Grzegorczyk, dr K. Kubiak, dr A. Winiewska, dr J. Grobicki, dr M. Kostaszuk-Romanowska, mgr A. Kochaniec

 

 

<< powrót do listy