NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu REK 4/2011 „Reklama telewizyjna”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Agnieszka Wiśniewskiej 
Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali: dr Agnieszka Wiśniewska, Marcin Dłuski, Karol Kołodziejczak
Porządek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Agnieszka Wiśniewska
  2. Kreacja w reklamie telewizyjnej – Marcin Dłuski
  3. Produkcja reklamy telewizyjnej – Karol Kołodziejczak
  4. Podsumowanie –  dr Agnieszka Wiśniewska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Janusz Grobicki, dr Anna Kozłowska i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy