NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu REK 4/2011 „Reklama telewizyjna”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Agnieszka Winiewskiej 
Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali: dr Agnieszka Winiewska, Marcin Duski, Karol Koodziejczak
Porzdek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Agnieszka Winiewska
  2. Kreacja w reklamie telewizyjnej – Marcin Duski
  3. Produkcja reklamy telewizyjnej – Karol Koodziejczak
  4. Podsumowanie –  dr Agnieszka Winiewska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Janusz Grobicki, dr Anna Kozowska i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy