NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu REK 4/2011 „Reklama telewizyjna”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Agnieszka Winiewskiej 
Na seminarium podsumowania wyników bada dokona Szymon Malarecki
Porzdek seminarium:

  1. Wprowadzenie – Agnieszka Winiewska
  2. Pomiar i wskaniki skutecznoci telewizji jako medium reklamy – Szymon Malarecki
  3. Podsumowanie – Agnieszka Winiewska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Krzysztof Kubiak, dr Janusz Grobicki i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy