NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu REK 4/2011 „Reklama telewizyjna”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Agnieszka Wiśniewskiej 
Na seminarium podsumowania wyników badań dokonał Szymon Malarecki
Porządek seminarium:

  1. Wprowadzenie – Agnieszka Wiśniewska
  2. Pomiar i wskaźniki skuteczności telewizji jako medium reklamy – Szymon Malarecki
  3. Podsumowanie – Agnieszka Wiśniewska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Krzysztof Kubiak, dr Janusz Grobicki i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy