NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu PR 2/2011 Zastosowanie MICE (Meetings, Incentives, Congresses&Events) w Polsce”, zrealizowanego pod kierownictwem prof.nadzw. dr. hab. Adama Grzegorczyka
Porzdek seminarium:

  1. Wprowadzenie – prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk
  2. „Wykorzystanie imprez w dziaalnoci polskich przedsibiorstw. Stan sektora MICE w Polsce (2011)” – prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk
  3. „Wykorzystanie kongresów i konferencji w dziaalnoci polskich przedsibiorstw”- Marta Tratkiewicz
  4. „Wykorzystanie imprez produktowych w dziaalnoci polskich przedsibiorstw”- Patrycja Narel
  5. „Wykorzystanie imprez wizerunkowych w dziaalnoci polskich przedsibiorstw” - Aleksandra Majzner
  6. Podsumowanie – prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, dr Agnieszka Winiewska, dr Monika Kostaszuk-Romanowska i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy