NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu PR 2/2011 Zastosowanie MICE (Meetings, Incentives, Congresses&Events) w Polsce”, zrealizowanego pod kierownictwem prof.nadzw. dr. hab. Adama Grzegorczyka
Porządek seminarium:

  1. Wprowadzenie – prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk
  2. „Wykorzystanie imprez w działalności polskich przedsiębiorstw. Stan sektora MICE w Polsce (2011)” – prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk
  3. „Wykorzystanie kongresów i konferencji w działalności polskich przedsiębiorstw”- Marta Tratkiewicz
  4. „Wykorzystanie imprez produktowych w działalności polskich przedsiębiorstw”- Patrycja Narel
  5. „Wykorzystanie imprez wizerunkowych w działalności polskich przedsiębiorstw” - Aleksandra Majzner
  6. Podsumowanie – prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, dr Agnieszka Wiśniewska, dr Monika Kostaszuk-Romanowska i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy