NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu REK 2/2011, ATLAS MAREK FMCG, zrealizowanego pod kierownictwem dr Katarzyny Liczmańskiej
Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali: Łukasz Boruń, Jakub Gołębiewski, Katarzyna Gorlo, Anna Stachyra, Aleksandra Stopczyk.
Porządek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Katarzyna Liczmańska
  2. Strategie relacji pomiędzy markami –  Aleksandra Stopczyk
  3. Modele wizerunków marek –  Katarzyna Gorlo
  4. Branding a odpowiedzialność społeczna –  Anna Stachyra
  5. Funkcje Marki w różnych modelach architektury – Jakub Gołębiewski
  6. Znaczenie marki w budowaniu relacji z klientami – Łukasz Boruń
  7. Podsumowanie – dr Katarzyna Liczmańska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Wiśniewska, dr Marek Datko i mgr Agnieszka Kochaniec.
 

<< powrót do listy