NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizował seminarium pt. "Między metodologią a metodyką". Seminarium dotyczyło propozycji ujednolicenia "technicznego" języka badań realizowanych w WSP. Prelegentem był dr Krzysztof Kubiak

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Wiśniewska, dr Anna Kozłowska i mgr Agnieszka Kochaniec.

<< powrót do listy