NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium pt. "Midzy metodologi a metodyk". Seminarium dotyczyo propozycji ujednolicenia "technicznego" jzyka bada realizowanych w WSP. Prelegentem by dr Krzysztof Kubiak

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Winiewska, dr Anna Kozowska i mgr Agnieszka Kochaniec.

<< powrót do listy