NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu REK 1/2011 „Jzyk reklamy prasowej” zrealizowanego pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej.
Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali: Katarzyna Harmata, Patrycja Seredyn, Paulina Walkiewicz, Katarzyna Wnuk, Olga ebrowska
Porzdek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Monika Kostaszuk-Romanowska
  2. „Jzyk reklamy prasowej w biznesowej prasie branowej” – Katarzyna Wnuk
  3. „Jzyk reklamy prasowej w pismach spoeczno-politycznych” - Katarzyna Harmata
  4. „Jzyk reklamy prasowej w pismach dla kobiet” - Patrycja Seredyn
  5. „Jzyk reklamy prasowej w prasie skierowanej do mczyzn” - Paulina Walkiewicz
  6. „Jzyk reklamy prasowej w prasie modzieowej” -  Olga ebrowska
  7. Podsumowanie – dr Monika Kostaszuk-Romanowska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Winiewska, dr Anna Kozlowska, dr Krzysztof Kubiak, mgr Agnieszka Kochaniec, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy