NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu REK 1/2011 „Język reklamy prasowej” zrealizowanego pod kierownictwem dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej.
Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali: Katarzyna Harmata, Patrycja Seredyn, Paulina Walkiewicz, Katarzyna Wnuk, Olga Żebrowska
Porządek seminarium:

  1. Wprowadzenie – dr Monika Kostaszuk-Romanowska
  2. „Język reklamy prasowej w biznesowej prasie branżowej” – Katarzyna Wnuk
  3. „Język reklamy prasowej w pismach społeczno-politycznych” - Katarzyna Harmata
  4. „Język reklamy prasowej w pismach dla kobiet” - Patrycja Seredyn
  5. „Język reklamy prasowej w prasie skierowanej do mężczyzn” - Paulina Walkiewicz
  6. „Język reklamy prasowej w prasie młodzieżowej” -  Olga Żebrowska
  7. Podsumowanie – dr Monika Kostaszuk-Romanowska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Wiśniewska, dr Anna Kozlowska, dr Krzysztof Kubiak, mgr Agnieszka Kochaniec, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy