NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu REK 3/2011 „Bohater w reklamie telewizyjnej”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozłowskiej oraz prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu REK 6/2011 „Bohater w reklamie prasowej”, zrealizowanego również pod kierownictwem dr Anny Kozłowskiej.

Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali:
część I: dr Anna Kozłowska, Aleksandra Nowicka, Sławomir Szołkowski, Łukasz Ziarkowski.
część II: dr Anna Kozłowska, Sandra Szymaniak, Karolina Laczycka, Ewa Dziatko.

Porządek seminarium:
część I

  1. Wprowadzenie – dr Anna Kozłowska
  2. Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej - Aleksandra Nowicka
  3. Wizerunek mężczyzny w reklamie telewizyjnej - Sławomir Szołkowski
  4. Animizacja w reklamie telewizyjnej - Łukasz Ziarkowski
  5. Podsumowanie – dr Anna Kozłowska

część II

  1. Wprowadzenie – dr Anna Kozłowska
  2. Model rodziny w reklamie prasowej - Sandra Szymaniak
  3. Kobieta i mężczyzna w reklamie prasowej - Karolina Laczycka
  4. Osoba wiarygodna w reklamie prasowej - Ewa Dziatko
  5. Podsumowanie – dr Anna Kozłowska


Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Marek Datko,  mgr Agnieszka Kochaniec, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy