NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu REK 3/2011 „Bohater w reklamie telewizyjnej”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozowskiej oraz prezentacji ustale badawczych w ramach projektu REK 6/2011 „Bohater w reklamie prasowej”, zrealizowanego równie pod kierownictwem dr Anny Kozowskiej.

Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali:
cz I: dr Anna Kozowska, Aleksandra Nowicka, Sawomir Szokowski, ukasz Ziarkowski.
cz II: dr Anna Kozowska, Sandra Szymaniak, Karolina Laczycka, Ewa Dziatko.

Porzdek seminarium:
cz I

  1. Wprowadzenie – dr Anna Kozowska
  2. Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej - Aleksandra Nowicka
  3. Wizerunek mczyzny w reklamie telewizyjnej - Sawomir Szokowski
  4. Animizacja w reklamie telewizyjnej - ukasz Ziarkowski
  5. Podsumowanie – dr Anna Kozowska

cz II

  1. Wprowadzenie – dr Anna Kozowska
  2. Model rodziny w reklamie prasowej - Sandra Szymaniak
  3. Kobieta i mczyzna w reklamie prasowej - Karolina Laczycka
  4. Osoba wiarygodna w reklamie prasowej - Ewa Dziatko
  5. Podsumowanie – dr Anna Kozowska


Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Marek Datko,  mgr Agnieszka Kochaniec, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy