NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium pt. " Modyfikacja siatki FCB”. Seminarium powicone byo zaoeniom modelu FCB. W dyskusji poruszone zostay problemy zwizane z kompleksowym definiowaniem tych zaoe oraz z czynnikami decydujcymi o zastosowaniu okrelonej strategii komunikacji reklamowej Seminarium poprowadziy dr Anna Kozowska i dr Agnieszka Winiewska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Janusz Grobicki, dr Krzysztof Kubiak, mgr Agnieszka Kochaniec

<< powrót do listy