NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium pt. " Modyfikacja siatki FCB”. Seminarium poświęcone było założeniom modelu FCB. W dyskusji poruszone zostały problemy związane z kompleksowym definiowaniem tych założeń oraz z czynnikami decydującymi o zastosowaniu określonej strategii komunikacji reklamowej Seminarium poprowadziły dr Anna Kozłowska i dr Agnieszka Wiśniewska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Janusz Grobicki, dr Krzysztof Kubiak, mgr Agnieszka Kochaniec

<< powrót do listy