NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu ZZL 1/2011 „Strategie w zarządzaniu”, zrealizowanego pod kierownictwem dr. Janusza Grobickiego.
Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali: dr Janusz Grobicki, Iwona Gutkowska, Alicja Łepkowska, Monika Skotarczyk, Dorota Michalska, Mariola Paula Sawicka.

Porządek seminarium

  1. Wprowadzenie – dr Janusz Grobicki
  2. Źródła przewagi konkurencyjnej w strategiach Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Iwona Gutkowska
  3. Strategie motywowania - Alicja Łepkowska
  4. Strategie gromadzenia kapitału intelektualnego - Dorota Michalska
  5. Strategie rozwoju potencjału personalnego - Monika Skotarczyk
  6. Strategie rozwoju pracowników – Mariola Paula Sawicka
  7. Podsumowanie – dr Janusz Grobicki

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, dr Agnieszka Wiśniewska, dr Anna Kozłowska, dr Krzysztof Kubiak, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy