NaukaSeminaria

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu ZZL 1/2011 „Strategie w zarzdzaniu”, zrealizowanego pod kierownictwem dr. Janusza Grobickiego.
Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali: dr Janusz Grobicki, Iwona Gutkowska, Alicja epkowska, Monika Skotarczyk, Dorota Michalska, Mariola Paula Sawicka.

Porzdek seminarium

  1. Wprowadzenie – dr Janusz Grobicki
  2. róda przewagi konkurencyjnej w strategiach Zarzdzania Zasobami Ludzkimi - Iwona Gutkowska
  3. Strategie motywowania - Alicja epkowska
  4. Strategie gromadzenia kapitau intelektualnego - Dorota Michalska
  5. Strategie rozwoju potencjau personalnego - Monika Skotarczyk
  6. Strategie rozwoju pracowników – Mariola Paula Sawicka
  7. Podsumowanie – dr Janusz Grobicki

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, dr Agnieszka Winiewska, dr Anna Kozowska, dr Krzysztof Kubiak, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy