NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu REK 3/2011 „Bohater w reklamie telewizyjnej”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozłowskiej
Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali: dr Anna Kozłowska, Michał Biernacki, Sławomir Cuper, Marta Onitzch, Alexandra Wesołowska, Marcin Świetlikowski, Magda Topolska
Porządek seminarium

  1. Wprowadzenie – dr Anna Kozłowska
  2. Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej - Michał Biernacki
  3. Wizerunek osób starszych w reklamie telewizyjnej - Sławomir Cuper
  4. Ciało w reklamie telewizyjnej - Marta Onitzch
  5. Bohater wiarygodny w reklamie telewizyjnej - Alexandra Wesołowska
  6. Zastosowanie wizerunku osoby znanej w reklamie telewizyjnej - Marcin Świetlikowski
  7. Kontrowersyjne tematy w reklamie telewizyjnej - Magda Topolska
  8. Podsumowanie – dr Anna Kozłowska

Poza referentami, podczas seminarium głos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Wiśniewska, dr Monika Kostaszuk-Romanowska, dr Krzysztof Kubiak, dr Janusz Grobicki, mgr Agnieszka Kochaniec, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy