NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu REK 3/2011 „Bohater w reklamie telewizyjnej”, zrealizowanego pod kierownictwem dr Anny Kozowskiej
Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali: dr Anna Kozowska, Micha Biernacki, Sawomir Cuper, Marta Onitzch, Alexandra Wesoowska, Marcin wietlikowski, Magda Topolska
Porzdek seminarium

  1. Wprowadzenie – dr Anna Kozowska
  2. Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej - Micha Biernacki
  3. Wizerunek osób starszych w reklamie telewizyjnej - Sawomir Cuper
  4. Ciao w reklamie telewizyjnej - Marta Onitzch
  5. Bohater wiarygodny w reklamie telewizyjnej - Alexandra Wesoowska
  6. Zastosowanie wizerunku osoby znanej w reklamie telewizyjnej - Marcin wietlikowski
  7. Kontrowersyjne tematy w reklamie telewizyjnej - Magda Topolska
  8. Podsumowanie – dr Anna Kozowska

Poza referentami, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Winiewska, dr Monika Kostaszuk-Romanowska, dr Krzysztof Kubiak, dr Janusz Grobicki, mgr Agnieszka Kochaniec, mgr Dominika Popiel.
 

<< powrót do listy