NaukaSeminaria

Instytut Marketingu Politycznego i Spoecznego zorganizowa seminarium pt. "Mind mapping”. Seminarium dotyczyo przyblienia koncepcji mylenia wielokierunkowego opisanej m.in. przez T. i B. Buzanów oraz zasad tworzenia map myli. Prelegentem by dr Tomasz Olczyk
Poza referentem, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Winiewska, dr Anna Kozlowska, dr Krzysztof Kubiak, dr Monika Kostaszuk-Romanowska, dr Janusz Grobicki, mgr Agnieszka Kochaniec
 

<< powrót do listy