NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji koncepcji rozprawy doktorskiej i metodyki badawczej w ramach projektu realizowanego dla celów rozprawy doktorskiej pt. „Reklama detaliczna sieci handlowej”. Na seminarium prezentacji dokonaa mgr Agnieszka Kochaniec.

Porzdek seminarium

  1. Prezentacja koncepcji pracy i zaoe badawczych  - mgr Agnieszka Kochaniec
  2.  Dyskusja

Poza referentem, podczas seminarium gos w dyskusji zabrali: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk, dr Agnieszka Winiewska, dr Anna Kozlowska, dr Krzysztof Kubiak, dr Monika Kostaszuk-Romanowska, dr Janusz Grobicki, mgr Agnieszka Kochaniec

 

<< powrót do listy