NaukaKonferencje
  • Rola komunikacji w skutecznym funkcjonowaniu grupy w organizacji - mgr Agnieszka Wojtczuk, Wyższa Szkoła Promocji
  • Komunikowanie a style kierowania - mgr Adam Strzelecki, Wyższa Szkoła Promocji
  • Asertywność, a skuteczne rodzenie sobie w kontaktach z innymi ludźmi w organizacji - mgr Katarzyna Romanowicz, Wyższa Szkoła Promocji
  • Narzędzia wewnętrznej komunikacji - mgr Agnieszka Niburska, Wyższa Szkoła Promocji
  • Socjologiczne aspekty intranetu - mgr Bartosz Loba, Wyższa Szkoła Promocji
  • Wirtualna i realna komunikacja - prof. Kazimierz Doktór
  • Podnoszenie efektywności organizacji. Czy jest tam miejsce na komunikację? - mgr Radosław Wajler, Wyższa Szkoła Promocji
  • Komunikowanie wewnętrzne a konkurencyjność organizacji - mgr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Wyższa Szkoła Promocji
  • Manipulacja w komunikacji - dr Waldemar Stelmach, profesor Wyższej Szkoły Promocji, doradca personalny, autor wielu opracowań

 

 

<< powrót do listy