NaukaKonferencje
  • Rola komunikacji w skutecznym funkcjonowaniu grupy w organizacji - mgr Agnieszka Wojtczuk, Wysza Szkoa Promocji
  • Komunikowanie a style kierowania - mgr Adam Strzelecki, Wysza Szkoa Promocji
  • Asertywno, a skuteczne rodzenie sobie w kontaktach z innymi ludmi w organizacji - mgr Katarzyna Romanowicz, Wysza Szkoa Promocji
  • Narzdzia wewntrznej komunikacji - mgr Agnieszka Niburska, Wysza Szkoa Promocji
  • Socjologiczne aspekty intranetu - mgr Bartosz Loba, Wysza Szkoa Promocji
  • Wirtualna i realna komunikacja - prof. Kazimierz Doktór
  • Podnoszenie efektywnoci organizacji. Czy jest tam miejsce na komunikacj? - mgr Radosaw Wajler, Wysza Szkoa Promocji
  • Komunikowanie wewntrzne a konkurencyjno organizacji - mgr Magdalena ukasiuk-Gmurczyk, Wysza Szkoa Promocji
  • Manipulacja w komunikacji - dr Waldemar Stelmach, profesor Wyszej Szkoy Promocji, doradca personalny, autor wielu opracowa

 

 

<< powrót do listy