NaukaKonferencje
  • "Wprowadzenie" - Wodzimierz Paszyski
  • "Metoda zarzdzania projektami przy organizacji imprez" - Radosaw Wajler, Wysza Szkoa Promocji
  • "Metody oddziaywania psychologicznego na grup" - Katarzyna Romanowicz, Wysza Szkoy Promocji
  • "Formy szkolnej animacji artystycznej" - Monika Kostaszuk-Romanowska, Wysza Szkoa Promocji
  • "Media uczniowskie" - dr Jarosaw Gdaski, Wysza Szkoa Promocji
  • "Samorzd uczniowski - paszczyzna kreowania wizerunku szkoy w otoczeniu" - Monika Dobiszewska, Wysza Szkoa Promocji
  • Krystyna Wysocka - gówny wizytator MENiS
  • "Jak pozyskiwa pienidze na szkolne imprezy kulturalne?" - Rektor Wyszej Szkoy Promocji
  • "Rola samorzdu uczniowskiego w szkole" - mgr Magorzata uber-Zielicz, dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego
<< powrót do listy