NaukaKonferencje
  • "Wprowadzenie" - Włodzimierz Paszyński
  • "Metoda zarządzania projektami przy organizacji imprez" - Radosław Wajler, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Metody oddziaływania psychologicznego na grupę" - Katarzyna Romanowicz, Wyższa Szkoły Promocji
  • "Formy szkolnej animacji artystycznej" - Monika Kostaszuk-Romanowska, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Media uczniowskie" - dr Jarosław Gdański, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Samorząd uczniowski - płaszczyzna kreowania wizerunku szkoły w otoczeniu" - Monika Dobiszewska, Wyższa Szkoła Promocji
  • Krystyna Wysocka - główny wizytator MENiS
  • "Jak pozyskiwać pieniądze na szkolne imprezy kulturalne?" - Rektor Wyższej Szkoły Promocji
  • "Rola samorządu uczniowskiego w szkole" - mgr Małgorzata Żuber-Zielicz, dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego
<< powrót do listy