NaukaKonferencje
  • "Profesjonalizacja rynku pracy w mediach" - Adam Halber, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • "Specyfika zarządzania ludźmi w mediach" - prof. dr hab. Janusz Adamowski, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
  • "Tożsamość organizacji medialnych - Corporate Government" - dr Krzysztof Nowakowski, profesor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie,
  •  "Zarządzanie kadrami w mediach: porównanie doświadczeń BBC i Polskiego Radia S.A." - Eugeniusz Smolar, członek zarządu Polskiego Radia S.A.,
  • "Narzędzia podnoszenia kwalifikacji kadry w mediach" - Agnieszka Bulik, członek zarządu agencji doradczej Intersource,
  • "Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy" - Bożena Stępień, Business Consultant w IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.,
  •  "Nowe idee w zarządzaniu personelem" - dr Waldemar Stelmach, doradca personalny Tele Info Media, stały współpracownik Personelu i Zarządzania, autor wielu opracowań,

 

pliki do pobrania:


Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach  ( 9.20 Mb )

<< powrót do listy