NaukaKonferencje
  • "Profesjonalizacja rynku pracy w mediach" - Adam Halber, czonek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • "Specyfika zarzdzania ludmi w mediach" - prof. dr hab. Janusz Adamowski, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
  • "Tosamo organizacji medialnych - Corporate Government" - dr Krzysztof Nowakowski, profesor Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie,
  •  "Zarzdzanie kadrami w mediach: porównanie dowiadcze BBC i Polskiego Radia S.A." - Eugeniusz Smolar, czonek zarzdu Polskiego Radia S.A.,
  • "Narzdzia podnoszenia kwalifikacji kadry w mediach" - Agnieszka Bulik, czonek zarzdu agencji doradczej Intersource,
  • "Zarzdzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy" - Boena Stpie, Business Consultant w IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.,
  •  "Nowe idee w zarzdzaniu personelem" - dr Waldemar Stelmach, doradca personalny Tele Info Media, stay wspópracownik Personelu i Zarzdzania, autor wielu opracowa,

 

pliki do pobrania:


Zarzdzanie zasobami ludzkimi w mediach  ( 9.20 Mb )

<< powrót do listy