NaukaKonferencje

Szanowni Państwo,

Przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia niesie za sobą wiele zmian o charakterze społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest postęp technologiczny. Dotychczasowe rozumienie mediów elektronicznych jako procesu nadawania i jednoczesnego odbierania, a także koncept ulotności przekazu elektronicznego będą musiały zostać zweryfikowane. Technologia cyfrowa pozwala na przechowywanie i dowolne wielokrotne odtwarzanie wybranych przekazów. Dotychczasowe pasywne oglądanie przekazów na ekranie zmieni się w wykorzystywanie ekranu do celów pożądanych przez odbiorcę.

     To tylko kilka zagadnień dotyczących rewolucji cyfrowej w komunikacji. Ta problematyka obejmuje zmiany technologiczne w mediach już istniejących i powstawanie nowych mediów, zmiany środowiska, w którym media funkcjonują i są odbierane, nowe formy i stylistykę przekazów, zmiany percepcji i recepcji odbiorcy, a także niewykorzystane wcześniej zastosowania mediów elektronicznych.

     23 stycznia 2003 roku w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie odbyła się konferencja pt. "e-komunikacja". Celem konferencji było zaprezentowanie wyników projektów badawczych reprezentujących wybrane aspekty problemu komunikacji elektronicznej w warunkach XXI wieku, a także przedstawienie sprofilowanego pod kątem poszczególnych dziedzin nauki spojrzenia dotyczącego tego problemu. Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi zajmujący się tematyką mediów cyfrowych i komunikacji elektronicznej, studenci oraz fachowcy, wykorzystujący te technologie w swojej pracy zawodowej.

  • "Komunikacja a media elektroniczne" - dr Jarosław Gdański, profesor Wyższej Szkoły Promocji
  • "Wprowadzenie do marketingu wirtualnego" - prof. dr hab. Andrzej Sznajder, Instytut Marketingu Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa
  • "Pasożyty w e-komunikacji. Zagrożenia w sieci. Jak się bronić?" - mgr Aneta Janowska, Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa
  • "Internet jako narzędzie samoorganizacji społecznej" - dr Piotr Wiench, wykładowca Wyższej Szkoły Promocji
  • "Manipulacje w Internecie" - mgr Piotr Waglowski, Członek Zarządu Internet Society Poland, VaGla.pl Prawo i Internet
  • "Społeczne czynniki ograniczające działalność marketingową w Internecie" - dr hab. Adam Kupczyk, mgr Agnieszka Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Komercyjne wykorzystanie Internetu" - mgr Agnieszka Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Konwergencja mediów - szanse i zagrożenia komunikacji" - dr Adam Grzegorczyk, Rektor Wyższej Szkoły Promocji

pliki do pobrania:


Profesjonalizacja rynku pracy w mediach  ( 0.06 Mb )
Tożsamość organizacji medialnych - Corporate Government  ( 0.19 Mb )
Narzędzia podnoszenia kwalifikacji w mediach  ( 0.09 Mb )
Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy  ( 0.14 Mb )
Nowe idee w zarządzaniu personelem  ( 0.13 Mb )
E-komunikacja  ( 0.88 Mb )

<< powrót do listy