NaukaKonferencje
  • Kontrowersje wokół kosztów pracy i ich implikacje dla sytemu edukacji" - dr hab. Kazimierz Makowski, profesor Wyższej Szkoły Promocji, Dyrektor Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • "Nowe wyzwania dla edukacji w obliczu akcesji do Unii Europejskiej" - mgr Mirosława Żurawska, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Co każdy młody kandydat do pracy wiedzieć powinien" - mgr Beata Malinowska, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Moja pierwsza praca. Program Absolwent" - Jolanta Stańczyk, Dział Aktywizacji Rynku Pracy, Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
  • "Rynek pracy w Unii Europejskiej szansą dla młodych ludzi" - Ewa Flaszyńska, Wydział ds. Integracji z Unią Europejską, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  • "Rola informacji w kształtowaniu kariery zawodowej" - Elżbieta Ogrzebacz, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  • "Doradztwo zawodowe w świetle aktualnych przepisów prawnych" - Romuald Pączek, Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
  • "Lider przyszłości. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wyzwaniem XXI wieku" - dr Piotr Wachowiak, wykładowca Wyższej Szkoły Promocji

 

 

<< powrót do listy