NaukaKonferencje

 

  • Referat wprowadzający - Danuta Błogowieszczańska, główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
  • "Unia Europejska rynkiem pracy dla polskiej młodzieży" - dr Jarosław Gdański, profesor Wyższej Szkoły Promocj 
  • "Myślenie twórcze jako cel współczesnej edukacji" - Agnieszka Wojtczuk, Wyższa Szkoła Promocji
  • "Rola informacji w kształtowaniu kariery zawodowej" - Natasza Grodzicka, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, , Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  • "Nowoczesne metody wspierania procesu nauczania - szkolenie e-learning" - Witold Kołodziejczyk, nauczyciel konsultant, CODN w Warszawie
  • "Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia - aspekty psychologiczne" - mgr Krystyna Grodzka, psycholog z poradni psychologiczno- pedagogicznej nr 1 w Warszawie
  • "Nauczanie ku przyszłości - rola programów komputerowych wspierających nauczanie" - Roman Dawidson, Dyrektor Zarządu Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej
  • "Powrót do pamięci doskonałej" - Marek Szurawski, trener nowoczesnych technik uczenia się, Akademia Nauki w Warszawie

 

 

<< powrót do listy