NaukaKonferencje

 

  • Referat wprowadzajcy - Danuta Bogowieszczaska, gówny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
  • "Unia Europejska rynkiem pracy dla polskiej modziey" - dr Jarosaw Gdaski, profesor Wyszej Szkoy Promocj 
  • "Mylenie twórcze jako cel wspóczesnej edukacji" - Agnieszka Wojtczuk, Wysza Szkoa Promocji
  • "Rola informacji w ksztatowaniu kariery zawodowej" - Natasza Grodzicka, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, , Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie
  • "Nowoczesne metody wspierania procesu nauczania - szkolenie e-learning" - Witold Koodziejczyk, nauczyciel konsultant, CODN w Warszawie
  • "Podejmowanie decyzji dotyczcych wyboru zawodu i drogi dalszego ksztacenia - aspekty psychologiczne" - mgr Krystyna Grodzka, psycholog z poradni psychologiczno- pedagogicznej nr 1 w Warszawie
  • "Nauczanie ku przyszoci - rola programów komputerowych wspierajcych nauczanie" - Roman Dawidson, Dyrektor Zarzdu Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej
  • "Powrót do pamici doskonaej" - Marek Szurawski, trener nowoczesnych technik uczenia si, Akademia Nauki w Warszawie

 

 

<< powrót do listy