NaukaKonferencje

W dniu 15 maja w godzinach 930-1530 w Auli Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie (Al. Jerozolimskie 44) odbyła się konferencja pt. "Sponsoring kultury". Gośćmi konferencji byli przedsiębiorcy i managerowie firm, których strategia promocyjna obejmuje narzędzie sponsoringu kultury, naukowcy i nauczyciele akademiccy zajmujący się tą tematyką, przedstawiciele mediów oraz artyści i animatorzy kultury. Celem konferencji było zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie oddziaływania sponsoringu kultury, jako narzędzia komunikacji rynkowej przedsiębiorstwa, w tym także metod pomiaru jego efektywności oraz przyczyn powodzenia przedsięwzięć sponsoringu kultury, zarówno w formie działalności naukowej, jak i aktywności zawodowej. Finałem konferencji była dyskusja panelowa, poświęcona tym zagadnieniom.

  • "Wybrane problemy sponsoringu kultury" - prof.dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa   
  • "Procedura pozyskiwania sponsorów" - Marek Szpendowski 
  • "Sponsoring kultury w świetle badań empirycznych" - mgr Michał Pustelnik 
  • "Pomiar efektywności sponsoringu" - dr Marek Datko 
  • "Społeczne znaczenie sponsoringu kultury" - dr Włodzimierz Sieczkowski 
  • "Postawa mediów w promocji sponsorów kultury" - dr Adam Grzegorczyk, Rektor Wyższej Szkoły Promocji

pliki do pobrania:


Sponsoring kultury  ( 0.80 Mb )

<< powrót do listy