NaukaKonferencje

W dniu 15 maja w godzinach 930-1530 w Auli Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie (Al. Jerozolimskie 44) odbya si konferencja pt. "Sponsoring kultury". Gomi konferencji byli przedsibiorcy i managerowie firm, których strategia promocyjna obejmuje narzdzie sponsoringu kultury, naukowcy i nauczyciele akademiccy zajmujcy si t tematyk, przedstawiciele mediów oraz artyci i animatorzy kultury. Celem konferencji byo zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy w zakresie oddziaywania sponsoringu kultury, jako narzdzia komunikacji rynkowej przedsibiorstwa, w tym take metod pomiaru jego efektywnoci oraz przyczyn powodzenia przedsiwzi sponsoringu kultury, zarówno w formie dziaalnoci naukowej, jak i aktywnoci zawodowej. Finaem konferencji bya dyskusja panelowa, powicona tym zagadnieniom.

  • "Wybrane problemy sponsoringu kultury" - prof.dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa   
  • "Procedura pozyskiwania sponsorów" - Marek Szpendowski 
  • "Sponsoring kultury w wietle bada empirycznych" - mgr Micha Pustelnik 
  • "Pomiar efektywnoci sponsoringu" - dr Marek Datko 
  • "Spoeczne znaczenie sponsoringu kultury" - dr Wodzimierz Sieczkowski 
  • "Postawa mediów w promocji sponsorów kultury" - dr Adam Grzegorczyk, Rektor Wyszej Szkoy Promocji

pliki do pobrania:


Sponsoring kultury  ( 0.80 Mb )

<< powrót do listy