NaukaKonferencje
  • Raport o stypendiach zagranicznych - Grzegorz Szymański - AEGEE Warszawa

Od czerwca do października przeprowadziliśmy ankietę wśród osób ubiegających się o stypendia oraz wśród szczęśliwców, którzy doświadczyli przyjemności studiowania za granicą. Aby dobrze zrozumieć wyniki ankiety i program konferencji, na początku krótko scharakteryzujemy obecną sytuację na "rynku" stypendiów. Następnie przedstawimy wyniki przeprowadzonej ankiety. Spróbujemy odpowiedzieć na takie pytania jak: czego studenci oczekują od stypendiów, jak wygląda proces rekrutacyjny i co według ankietowanych należy w nim zmienić, jak tak naprawdę wyglądają studia za granicą, czego się uczymy i jakie są rzeczywiste koszty stypendium.

  • Studia w krajach Unii Europejskiej po 1 maja 2004 - Arkadiusz Ćwiek - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Na konferencję zaprosiliśmy także specjalistę z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, którzy odpowie na nurtujące wszystkich pytania dotyczące szans edukacyjnych młodych Polaków, a także wartości i uznawalności ich dyplomów na całym świecie. Szczególny nacisk położy na możliwość swobodnego studiowania za granicą zarówno tuż przed, jak i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wyjaśni wątpliwości dotyczące potrzeby nostryfikacji polskich dyplomów w kontekście integracji europejskiej. Będzie również możliwość bezpośredniego zadawania pytań.

  • Zmiany w programie Socrates/Erasmus - Dorota Wilga - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Socrates to najpopularniejszy i największy edukacyjny program Unii Europejskiej. Już dziś cieszy się on w Polsce dużym zainteresowaniem, ale sytuacja ulegnie dalszej poprawie po przystąpieniu naszego kraju do UE. Do tej pory, jako kraj stowarzyszony, pieniądze jakie otrzymywaliśmy zależały od składki wpłacanej do programu. Po akcesji przyznawane środki będą naliczane dużo korzystniej - według liczby studentów w naszym kraju. Na największy wzrost nakładów możemy liczyć w części najbardziej nas interesującej, czyli w stypendialnym programie Erasmus. Projekt Komisji Europejskiej zakłada przekazanie Polsce nie 4,5mln Euro, jak miało to miejsce w 2003 roku, lecz 11,5mln Euro. Co to w praktyce oznacza - czy ponad dwukrotny wzrost stypendystów? A może wzrośnie wysokość stypendium? Co się jeszcze zmieni w stypendiach na rok 2004/2005. Na te i inne pytania odpowie przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

  •   Veni, Vidi, Vici - stypendysta! - Panel dyskusyjny

Na tym panelu dyskusyjnym z udziałem polskich stypendystów i stypendystów z innych krajów goszczących w Polsce oraz na podstawie wyników ankiety porównamy kryteria otrzymywania stypendium zagranicznego, zasady i warunki wyjazdu (znajomość języka obcego, średnia ocen, środki finansowe itd.). Nasi goście - szczęśliwi stypendyści - opowiedzą jak wyglądał nabór, o trudnościach jakie musieli pokonać, o wyjeździe do wybranego kraju i uczelni, o dodatkowych poniesionych kosztach, czy spełniły się ich oczekiwania, jak zostali przyjęci i czy otrzymali odpowiednią pomoc. W dyskusji pomiędzy stypendystami nie zabraknie refleksji, co dodatkowo wynieśli z wyjazdu poza korzyściami naukowymi, o nowych znajomościach i nowych możliwościach, które dał im wyjazd.

<< powrót do listy