NaukaKonferencje
  • Wprowadzenie - dr hab. Kazimierz Makowski, profesor WSP
  • Strategia Pastwa dla modziey na lata 2003 - 2012 - Gabryjela Zieliska, gówny specjalista w Biurze ds. Modziey, Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych MENiS
  • Zawody przyszoci w Unii Europejskiej - mgr Dariusz Danielewicz, Wysza Szkoa Promocji
  • Absolwent na rynku pracy - Lidia Orzelska - Wiech, Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie
  • Ksztatowanie postaw modziey na potrzeby ustawicznego ksztacenia, mgr Anna Kwiatkiewicz, Szkoa Gówna Handlowa, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
  • Planowanie cieki kariery modego Europejczyka - dr Sylwester Gregorczyk, Wysza Szkoa Promocji, wspóautor podrcznika "Przedsibiorczo" oraz Elbieta Faron - Lewandowska, redaktor merytoryczny WSiP
  • Edukacja europejska - wspólnotowe programy edukacyjne, szkolne kluby europejskie, mgr Monika Karpuk, Centrum Informacji Europejskiej, specjalista ds. edukacji europejskiej
  • Absolwent - szanse na zatrudnienie czy bezrobocie, mgr Beata Malinowska, Wysza Szkoa Promocji
  • Prezentacja programu "Leonardo da Vinci", Tadeusz uniewski, Biuro Koordynacji Ksztacenia Kadr
  • Preorientacja zawodowa w szkoach - podsumowanie akcji i prezentacja programu, mgr Agata Szoplik, Wysza Szkoa Promocji

 

 

 

pliki do pobrania:


Absolwent w okresie akcesji - wybory zawodowe  ( 1.28 Mb )

<< powrót do listy