NaukaKonferencje
  • Wprowadzenie - dr hab. Kazimierz Makowski, profesor WSP
  • Strategia Państwa dla młodzieży na lata 2003 - 2012 - Gabryjela Zielińska, główny specjalista w Biurze ds. Młodzieży, Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych MENiS
  • Zawody przyszłości w Unii Europejskiej - mgr Dariusz Danielewicz, Wyższa Szkoła Promocji
  • Absolwent na rynku pracy - Lidia Orzelska - Wiech, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  • Kształtowanie postaw młodzieży na potrzeby ustawicznego kształcenia, mgr Anna Kwiatkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
  • Planowanie ścieżki kariery młodego Europejczyka - dr Sylwester Gregorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, współautor podręcznika "Przedsiębiorczość" oraz Elżbieta Faron - Lewandowska, redaktor merytoryczny WSiP
  • Edukacja europejska - wspólnotowe programy edukacyjne, szkolne kluby europejskie, mgr Monika Karpuk, Centrum Informacji Europejskiej, specjalista ds. edukacji europejskiej
  • Absolwent - szanse na zatrudnienie czy bezrobocie, mgr Beata Malinowska, Wyższa Szkoła Promocji
  • Prezentacja programu "Leonardo da Vinci", Tadeusz Łuniewski, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
  • Preorientacja zawodowa w szkołach - podsumowanie akcji i prezentacja programu, mgr Agata Szoplik, Wyższa Szkoła Promocji

 

 

 

pliki do pobrania:


Absolwent w okresie akcesji - wybory zawodowe  ( 1.28 Mb )

<< powrót do listy