InternationalGeneral Information

Od roku akademickiego 2011/2012 WSP uczestniczy w Programie ERASMUS. Program ten umożliwia swobodną wymianę nauczycieli akademickich i studentów i stanowi krok w kierunku stworzenia otwartej przestrzeni akademickiej w ramach europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. Udział w Programie sprzyja wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk, nawiązywaniu współpracy oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.