InternationalERASMUS+

Erasmus+ to nazwa nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie otrzymała Kartę Uczelni Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) na lata 2014-2021, uprawniającą do realizacji działań w ramach Programu Erasmus +.