Biuro karierDla pracodawców

Realizacja programu praktyki zawodowej następuje przy współpracy z pełnomocnikiem ds. praktyki zawodowej wg następujących zasad:

  • Praktyki zawodowe odbywają się w formie projektów organizacyjnych oraz stacjonarnych staży w siedzibach praktykodawców. Praktyki realizowane w formie staży odbywają się na podstawie pisemnych umów pomiędzy uczelnią a instytucją zapewniającą praktyki. Praktykodawca jest zobowiązany ocenić aktywność studenta oraz sporządzić stosowny list referencyjny.
  • Studenci zainteresowani praktykami i pracą dostarczaja wersję elektroniczną CV i listu motywacyjnego
  • Planowanie praktyk zawodowych dla studentów jest zgodne z ich oczekiwaniami i predyspozycjami i następuje po wypełnieniu ankiety osobowej
  • Selekcja odpowiedniego kandydata na praktyki zawodowe odbywa się wg kryteriów określonych przez praktykodawcę
  • Kierowanie studentów na praktyki zawodowe następuje na podstawie skierowania wypełnionego przez pełnomocnika ds. praktyki zawodowej
  • Pełnomocnik ds. praktyki zawodowej ustala z wyznaczonym przez instytucję zapewniającą praktykę opiekunem praktyki zawodowej zakres tematyczny praktyki
  • Pełnomocnika ds. praktyki zawodowej monitoruje przebieg praktyki zawodowej studenta
  • Rozliczanie studentów z odbytych praktyk zawodowych następuje na podstawie formularza zaliczenia praktyk wypełnionego przez opiekuna praktyk zawodowych
  • Aktualne informacje o instytucjach i propozycjach praktyk zawodowych dostępne są na tablicy informacyjnej poświęconej zagadnieniom praktyki zawodowej
<< powrót do listy