Biuro karierDla pracodawców

Studenci Wyższej Szkoły Promocji mają obowiązek odbyć 15 tygodni praktyk zawodowych, które są integralną częścią 3-letnich studiów licencjackich. Praktyka zawodowa może zostać podzielona na części, obejmujące okresy nie krótsze niż jeden tydzień. Zakres zadań nałożonych na studenta w okresie praktyki jest uzgodniony pomiędzy instytucją organizującą praktyki i szkołą.

Mamy trzy systemy nauczania: dzienny, zaoczny, wieczorowy. Studenci dzienni i wieczorowi odbywają praktyki w miesiącach wakacyjnych, natomiast studenci zaoczni (osoby, które nie pracują) są do dyspozycji przez cały rok.

Nasza uczelnia kształci w 3 specjalnościach: "Reklama, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" oraz "Projektowanie multimedialne".

Praktyka zawodowa obejmuje odpowiednio:

 1. dla specjalności "reklama"
  • kontakty interpersonalne
  • negocjowanie
  • organizacja imprez
  • organizacja pracy biurowej
  • projektowanie
 2. dla specjalności "zarządzanie zasobami ludzkimi"
  • kontakty interpersonalne
  • negocjowanie
  • budowa baz danych
  • selekcja kadr
  • organizacja szkole
 3. dla specjalności "projektowanie multimedialne"
  • budowa baz danych - minimum 2 tygodnie
  • strategia: planowanie i organizacja - minimum 2 tygodnie
  • produkcja medialna - minimum 2 tygodnie
  • kreacja - minimum 2 tygodnie
  • pisanie aplikacji i DTP - minimum 2 tygodnie

Oprócz wymienionych wyżej kompetencji praktyka zawodowa może obejmować również inne zakresy tematyczne, do uzgodnienia z praktykodawcą

<< powrót do listy