Biuro karierAbsolwenci

 

Informacja o absolwencie Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie

Imię: Marta
Nazwisko: Kaja
Specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi

Tytuł pracy magisterskiej:

Społeczna recepcja lobbingu jako instrumentu public relations

Promotor:

dr Krzysztof Kubiak

Rok ukończenia uczelni:

2010/2011

 

 

<< powrót do listy