Biuro karierAbsolwenci

 

Informacja o absolwencie Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie

Imi: Marta
Nazwisko: Kaja
Specjalno: zarzdzanie zasobami ludzkimi

Tytu pracy magisterskiej:

Spoeczna recepcja lobbingu jako instrumentu public relations

Promotor:

dr Krzysztof Kubiak

Rok ukoczenia uczelni:

2010/2011

 

 

<< powrót do listy